Audits

Waarom een audit?

Stelt u zichzelf soms volgende vragen:

– Ken ik mijn infrastructuur wel voldoende?
– Heb ik daarvan de nodige documentatie? Is deze documentatie wel volledig / up to date?
– Zijn mijn backups optimaal ingeregeld?
Zijn deze backups ook bruikbaar in geval van een disaster scenario?
– Is er geen betere, goedkopere en/of snellere technologie voorhanden?
– Zijn de rechten van mijn ex-werknemers wel correct verwijderd en is toegang geblokkeerd zodat deze géén toegang meer hebben tot mijn netwerk?
– Wie kan er allemaal aan welke gegevens? Wie kan er vanop afstand aan mijn netwerk?
– Is de infrastructuur volgens de best-practices opgezet?

Soms kan het de moeite lonen om een 2e opinie te vragen van specialisten.
Bij zo’n audit kunnen sluimerende pijnpunten naar bovengehaald worden en kan u zo op korte of zelfs lange termijn een stabielere omgeving opleveren.

Hoe gaat het in zijn werk

– We beginnen met een verkennend gesprek. Tijdens dit gesprek gaan we in grote lijnen over uw volledige infrastructuur.
– Aan de hand van dit gesprek wordt ook een definitieve offerte opgemaakt
– De eigenlijke audit wordt ter plaatse uitgevoerd. Hierbij worden alle gegevens verzameld.
Afhankelijk van de grootte van uw park neemt dit 1 tot meerdere dagen in beslag.
– De verzamelde gegevens worden verwerkt en in een document gezet.
– In een vervolgafspraak wordt dit document met u overlopen
– Aan de hand van de verzamelde info, kunnen wij u ook een voorstel opmaken met verbeterpunten die wij al dan niet volledig of gedeeltelijk voor u kunnen implementeren.